Điều khoản và chính sách

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng Khách Hàng đến với website http://cuahang.halana.vn được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Halana.

Khi đặt mua bất kỳ Sản Phẩm nào trên http://cuahang.halana.vn , Khách Hàng cần đảm bảo rằng đã đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện giao dịch với các nội dung sau đây. Nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này tạo thành một Hợp đồng mua bán hàng hóa ràng buộc về mặt pháp lý giữa Khách Hàng và Công Ty. Khách Hàng đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản Và Điều Kiện này được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam (có thể được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bởi Công Ty tùy từng thời điểm).

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

Công Ty: nghĩa là Công ty Cổ phần Halana, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314878148 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/02/2018.

Halana: nghĩa là websitehttp://cuahang.halana.vn hoặc ứng dụng HALANA RETAIL trên các nền tảng di động do Công Ty sở hữu, vận hành hợp pháp và phù hợp với các quy định pháp luật.

Sản Phẩm: nghĩa là các hàng hóa, dịch vụ, và/hoặc voucher, … được kinh doanh trên Halana.

Điều Khoản Và Điều Kiện: nghĩa là bản Điều Khoản Và Điều Kiện này.

Khách Hàng: nghĩa là các tổ chức, cá nhân mua Sản Phẩm thông qua Halana, bao gồm: (i) mọi cá nhân có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đơn Đặt Hàng: nghĩa là chứng từ điện tử xác nhận việc Khách Hàng đã thực hiện giao dịch trên Halana.

Người Nhận Hàng: nghĩa là người nhận hàng được Khách Hàng nêu thông tin tại Đơn Đặt Hàng.

Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng: nghĩa là kênh hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của Khách Hàng liên quan đến hoạt động trên Halana.

ĐIỀU 2: PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động mua bán các Sản Phẩm giữa Khách Hàng và Công Ty thông qua website cuahang.halana.vn hoặc ứng dụng HALANA RETAIL

Khách Hàng thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch theo quy định và hướng dẫn trên Halana tại từng thời điểm để thực hiện giao dịch.

ĐIỀU 3: GIÁ BÁN SẢN PHẨM, HÓA ĐƠN VÀ THANH TOÁN

Giá bán Sản Phẩm

Giá của Sản Phẩm được niêm yết trên Halana tại thời điểm Đơn Đặt Hàng được đặt.

Giá bán Sản Phẩm chưa bao gồm thuế GTGT và không bao gồm bất kỳ khoản giảm giá, chiết khấu, phí vận chuyển, chi phí đóng gói và các chi phí khác phát sinh theo yêu cầu của Khách Hàng.

Các chi phí phát sinh theo yêu cầu của Khách Hàng và được cung cấp theo quyết định của Công Ty sẽ được hiển thị trước khi Khách Hàng thanh toán cho Đơn Đặt Hàng và được Khách Hàng xác nhận theo quy định của Halana, các chi phí này sẽ được cộng chung với giá trị đơn hàng để Khách Hàng thanh toán theo các chính sách bán hàng trên Halana.

Hóa đơn

Công Ty sẽ cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ cho Khách Hàng khi nhận được yêu cầu xuất hóa đơn của Khách Hàng.

Khách Hàng có nghĩa vụ điền đầy đủ, chính xác và hợp lệ các thông tin để được xuất hóa đơn tài chính trên Halana tại thời điểm xác nhận Đơn Hàng. Công Ty sẽ không tiếp nhận và xử lý các yêu cầu sửa đổi các thông tin xuất hóa đơn đã được cung cấp bởi Khách Hàng.

Trong trường hợp Khách Hàng không lựa chọn yêu cầu được nhận hóa đơn tài chính tại bước thanh toán, Công Ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp hóa đơn tài chính và không có nghĩa vụ giải quyết các yêu cầu cung cấp hóa đơn tài chính mà không thực hiện theo quy định và quy trình tại Điều này.

Công Ty không hỗ trợ việc tách nhiều hóa đơn cho một đơn đặt hàng hoặc gộp nhiều đơn đặt hàng vào một hóa đơn. Công Ty bảo lưu quyền quyết định cuối cùng cho việc xuất hóa đơn tài chính cho các trường hợp không thực hiện theo quy định và quy trình tại Điều này.

Hình thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng.

Khách Hàng thanh toán cho Công Ty bằng các công cụ/phương thức thanh toán được cung cấp trên Halana, theo chính sách về thanh toán được đăng tải trên Halana vào từng thời điểm. Vui lòng tham khảo tại https://cuahang.halana.vn/hinh-thuc-thanh-toan

ĐIỀU 4: XÁC LẬP ĐƠN ĐẶT HÀNG

Bất kỳ thông tin về Sản Phẩm được đưa ra trên Halana không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Công Ty gửi tới Khách Hàng.

Các bước hình thành hợp đồng

Bước 1: Khách Hàng tìm thông tin về và lựa chọn Sản Phẩm đang đăng tải trên Halana.

Để làm rõ, danh sách Sản Phẩm cung ứng phụ thuộc vào chính sách của Công Ty tại từng thời điểm, Công Ty có quyền bổ sung/thay đổi/giảm bớt Sản Phẩm tại từng thời điểm.

Bước 2: Khách Hàng xác nhận đơn hàng trên Halana.

Vui lòng lưu ý, khi Khách Hàng Xác nhận để tiến hành đặt hàng cho Đơn Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Hàng đó.

Quy trình đặt hàng trên Halana cho phép Khách Hàng kiểm tra Sản Phẩm đã đặt mua theo Đơn Đặt Hàng và cho phép Khách Hàng rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Đơn Đặt Hàng trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến.

Bước 3: Khách Hàng lựa chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán trong trường hợp lựa chọn thanh toán trực tuyến theo các phương thức phù hợp với Chính Sách Thanh Toán.

Vui lòng lưu ý, với các hình thức thanh toán trực tuyến, Khách Hàng cần thanh toán trước khi Công Ty xác nhận Đơn Hàng để hình thành hợp đồng giữa Công Ty và Khách Hàng. Mặc dù vậy, Công Ty vẫn có quyền không xác nhận Đơn Hàng của Khách Hàng theo chính sách của Công Ty tại từng thời điểm.

Bước 4: Xác nhận Đơn Đặt Hàng

Khi Khách Hàng gửi Đơn Đặt Hàng trên Halana đến Công Ty, Đơn Đặt Hàng được xem là một đề nghị giao kết hợp đồng mua Sản Phẩm của Khách Hàng theo Điều Khoản Và Điều Kiện này.

Đơn Đặt Hàng có hiệu lực kể từ thời điểm Khách Hàng nhận được thông tin xác nhận Đơn Đặt Hàng từ Công Ty.

(*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Hàng của Khách Hàng, Công Ty có quyền không xác nhận một phần hoặc toàn bộ Đơn Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

a. Công Ty không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc theo chính sách của từng loại Sản Phẩm;

b. Công Ty không thể tìm được đơn vị vận chuyển để giao Sản Phẩm cho Khách Hàng.

Một Đơn Đặt Hàng có thể được giao thành nhiều lần khác nhau.

Đơn Đặt Hàng được lập bằng hình thức điện tử và được lưu trữ trên hệ thống của Công Ty Công Ty sẽ cập nhật thông tin trạng thái đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Halana để Khách Hàng theo dõi.

Hủy Đơn Đặt Hàng

Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng

Khách Hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước khi Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng (trừ trường hợp Sản Phẩm được áp dụng một số điều kiện đặc biệt khác được nêu rõ trong phần nội dung của Sản Phẩm trên Halana) bằng một hoặc nhiều phương thức sau:

Liên hệ CSKH với số hotline để được hỗ trợ: 02.888.889.886

Gửi yêu cầu qua email và chờ xác nhận của Halana: cskh@halana.vn

Liên hệ qua ứng dụng zalo cskh:

Sử dụng chức năng hủy Đơn Đặt Hàng trên Halana. (việc hủy đơn hàng bằng phương thức này có thể chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của Khách Hàng vì phụ thuộc vào tính năng được cung ứng của Ứng dụng tại từng thời điểm).

Đơn Đặt Hàng sẽ không thể hủy bởi Khách Hàng kể từ thời điểm Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng, trừ các trường hợp cụ thể khác theo quyết định của Công Ty.

Đơn Đặt Hàng được hủy thành công khi Khách Hàng nhận được tin nhắn SMS hoặc thư điện tử của Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng đã được hủy; hoặc tình trạng Đơn Đặt Hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng đã được cập nhật tình trạng là đã hủy.

Halana hủy Đơn Đặt Hàng

Halana có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong các trường hợp sau đây:

Khách Hàng vi phạm các quy định trong Điều Khoản Và Điều Kiện và/hoặc các Chính sách khác được đăng tải trên Halana tại từng thời điểm.

Halana, nhân viên Halana (bao gồm nhưng không giới hạn các bên thứ ba được Halana cho phép thực hiện bất kỳ phần nào trong quá trình giao dịch với Khách Hàng) không thể liên lạc được với Khách Hàng (theo quy định tại các chính sách có liên quan đến việc giao/nhận Sản Phẩm); hoặc các bên không thể thống nhất được các vấn đề khác phát sinh liên quan đến Sản Phẩm và/hoặc liên quan đến giao dịch này,…

Hệ thống Halana có lỗi hệ thống, nhầm lẫn,… dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) khiến Khách Hàng bị thiệt hại hoặc nhận được lợi ích cao bất thường.

Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng (là các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Halana và sau khi đã nỗ lực bằng mọi phương thức nhưng Halana vẫn không khắc phục được) kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra sự kiện bất khả kháng. Halana sẽ thông báo cho Khách Hàng về sự kiện bất khả kháng và đưa ra phương án giải quyết cho Đơn Đặt Hàng. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với phương án giải quyết của Halana, Đơn Đặt Hàng sẽ được hủy theo quy định này.

Halana có căn cứ xác định Đơn Đặt Hàng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Khách Hàng vi phạm quy định trong các Chương Trình Khuyến Mại (CTKM) của Halana nhằm hạn chế việc một hoặc một nhóm tổ chức/ cá nhân có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Halana để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. Halana sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định đơn đặt hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không. Trừ trường hợp khách mua hàng theo nhóm được tạo bởi Halana.

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền mà Khách Hàng đã thanh toán (nếu có) tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán và hoàn tiền và các chính sách khác có liên quan được đăng tải trên Halana tại từng thời điểm.

Chương trình khuyến mại

Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi cho các Khách Hàng, Halana theo quyết định của mình có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“Chương Trình Khuyến Mại”), bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện sau:

Giới hạn về số lượng Sản Phẩm trong mỗi Chương Trình Khuyến Mại, có thể là giới hạn trên mỗi Đơn Đặt Hàng; giới hạn trên mỗi Khách Hàng và/hoặc tài khoản; giới hạn mục đích mua Sản Phẩm (không được kinh doanh, mua đi bán lại, chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào,…)

Điều kiện giới hạn khác do Halana và/hoặc thương nhân phối hợp cùng thực hiện Chương Trình Khuyến Mại đưa ra và được nêu cụ thể tại nội dung của Sản Phẩm và/hoặc quy định chi tiết trong từng Chương Trình Khuyến Mại.

Các quy định khác được nêu tại Chính sách liên quan (nếu có) được đăng tải trên Halana tại từng thời điểm.

Theo các quy định tại Điều này, Halana có quyền không xác nhận, từ chối, hủy, thu hồi các Sản Phẩm đã giao và/hoặc các Chương Trình Khuyến Mãi đã được áp dụng cho Đơn Đặt Hàng khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm bất kỳ quy định nào của Chương Trình Khuyến Mại, Chính sách liên quan và/hoặc quy định tại Điều này và/hoặc các chính sách khác có liên quan khác được đăng tải trên Halana tại từng thời điểm.

ĐIỀU 5: GIAO NHẬN SẢN PHẨM

Sản Phẩm sẽ được giao đến Khách Hàng theo quy định tại Chính sách giao nhận, vận chuyển của Halana và/hoặc các chính sách khác có liên quan được đăng tải trên Halana. Vui lòng tham khảo tạihttps://Halana.vn/chinh-sach-giao-nhan.

ĐIỀU 6: ĐỔI, TRẢ SẢN PHẨM

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả, hoàn tiền của Halana và/ hoặc các chính sách có liên quan khác (nếu có) được đăng tải trên Halana tại từng thời điểm. Vui lòng tham khảo tại https://Halana.vn/chinh-sach-doi-tra-va-hoan-tien.

ĐIỀU 7: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Thông tin và cách thức liên hệ

Mọi thắc mắc, khiếu nại và cần hỗ trợ Khách Hàng có thể liên hệ đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng theo thông tin sau:

Số điện thoại: 02.888.889.886

Hoặc ứng dụng zalo:

Email:cskh@halana.vn

Việc giải quyết khiếu nại của Khách Hàng sẽ thực hiện theo Chính sách giải quyết khiếu nại được đăng tải trên Halana tại từng thời điểm. Vui lòng tham khảo tại https://Halana.vn/chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai

ĐIỀU 8: BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Các Hàng Hóa được bán tại Website/ Ứng Dụng Halana bảo hành theo chính sách của nhà sản xuất

ĐIỀU 9: BẢO MẬT THÔNG TIN

Quy định về bảo mật mọi thông tin khách hàng và thông tin thanh toán của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các chính sách bảo mật thanh toán được đăng tải trên Halana tại từng thời điểm.

Đối với bất kỳ thông tin nào liên quan đến Halana và/hoặc Sản Phẩm, Khách Hàng sẽ liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng để được hướng dẫn và hỗ trợ. Mọi hành động tiết lộ và/hoặc cố tình lan truyền những thông tin gây bất lợi cho Halana hoặc Halana sẽ bị xem là vi phạm quy định bảo mật này và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợp, Halana không có trách nhiệm: chịu bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất, hư hỏng nào liên quan và/hoặc phát sinh từ Sản Phẩm kể từ thời điểm rủi ro của Sản Phẩm đã được chuyển cho Khách Hàng trừ khi do lỗi của Halana gây ra.

Đối với bất kỳ trách nhiệm bồi thường và/hoặc bất kỳ trách nhiệm khác của Halana (nếu có phát sinh) sẽ được giới hạn tối đa là giá trị của Đơn Đặt Hàng đó.

ĐIỀU 11: BẢO LƯU QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG CỦA HALANA

Halana bảo lưu quyền quyết định cuối cùng trong các trường hợp sau:

Áp dụng Chương Trình Khuyến Mãi đối với Sản Phẩm, các điều kiện, thời hạn, quy định và các chính sách khác liên quan đến các Chương Trình Khuyến Mãi.

Xử lý khiếu nại và giải quyết tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm và các dịch vụ phát sinh trong các giao dịch trên Halana.

Đối với những trường hợp tại điều này, Khách Hàng sẽ không khiếu nại, khiếu kiện về những quyết định của Halana.

ĐIỀU 12: SỬ DỤNG WEBSITE/ ỨNG DỤNG HALANA

Halana bảo lưu tất cả các quyền, kể cả quyền sở hữu trí tuệ với nội dung của website và ứng dụng Halana. Halana không cấp cho Khách Hàng bất kỳ quyền cho phép hoặc quyền tài sản nào liên quan đến nội dung của website và ứng dụng Halana.

Nội dung được đăng trên Halana phục vụ cho mục đích tham khảo cá nhân của Khách Hàng. Khách Hàng không được tải về, sao chép, sử dụng, tái sản xuất hoặc tham khảo bất kỳ nội dung nào cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại.

Halana bảo lưu quyền vô hiệu hóa vào bất cứ lúc nào với bất kỳ tài khoản, tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu nào được chọn bởi Khách Hàng nếu (theo ý kiến của Halana) Khách Hàng không tuân thủ theo Điều Khoản Và Điều Kiện này.

Halana có quyền tạm dừng hoạt động, điều chỉnh hoặc sửa chữa website, ứng dụng Halana tại bất kỳ thời điểm nào.

ĐIỀU 13: QUY ĐỊNH CHUNG

Các Chính Sách, quy định được dẫn chiếu trong nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản và Điều Kiện này.

Khi truy cập, tạo lập và xác nhận Đơn Đặt Hàng trên Halana đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tất cả các nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện. Halana có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này tại từng thời điểm, việc thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và sẽ có hiệu lực sau khi được cập nhật chính thức trên Halana. Việc Khách Hàng tiếp tục giao dịch sau khi Điều Khoản Và Điều Kiện được thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý các nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện sau khi được cập nhật. Halana lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên và đọc kỹ Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi thực hiện giao dịch.

Nghĩa vụ của Halana và Khách Hàng được quy định chi tiết tại các điều khoản của Điều Khoản và Điều Kiện này.

Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Halana và Khách Hàng được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này, các giao dịch thông qua Halana sẽ được giải quyết được thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, trường hợp không thể giải quyết thông qua thương lượng trong thời hạn, tranh chấp sẽ được giải quyết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản và Điều Kiện này bị cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản và Điều Kiện này không bị ảnh hưởng.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Quý khách có thể lựa chọn các phương thức thanh toán như sau:

A – Thanh toán tại nơi nhận hàng

Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng và chọn “Thanh toán khi Nhận hàng”, Quý khách thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng bằng một trong số các phương thức sau:

 • Tiền mặt Việt Nam Đồng
 • Chuyển khoản cho chúng tôi theo thông tin:

Ngân hàng:

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

Chủ tài khoản:

CÔNG TY TNHH HALANA

Số tài khoản:

112619346868

Nội dung:

[Mã Đơn hàng] và [Số điện thoại đặt hàng]

 • Thẻ ATM, Visa, MasterCard, JCB…: Quý khách vui lòng thông báo trước với tư vấn viên để nhân viên giao hàng đem theo máy POS hỗ trợ thanh toán và quẹt thẻ.

B – Thanh toán trực tuyến:

2. Thẻ ATM và chuyển ứng dụng mobile internet banking: Lựa chọn ngân hàng sử dụng để thanh toán và điền các thông tin theo hướng dẫn để hoàn tất việc đặt hàng.

Chính sách giao nhận

Chính sách giao nhận

1. Quy định phí giao hàng

Từ ngày 16/10/2022, Halana áp dụng biểu phí vận chuyển mới dành cho khách hàng như sau:

Khu vực

Giá trị đơn hàng

Phí vận chuyển

TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai

< 1.000.000VNĐ

40.000VNĐ

Từ 1.000.000VNĐ trở lên

Miễn phí

Trường hợp giao hàng ngoài 4 khu vực trên hoặc đơn hàng chưa đạt điều kiện miễn phí vận chuyển, mức phí giao hàng sẽ được Halana tính dựa trên các yếu tố về giá trị đơn hàng, loại sản phẩm, kích thước/ khối lượng sản phẩm, hình thức vận chuyển, khoảng cách và địa điểm giao hàng thực tế và thông báo cho khách hàng thông qua nhân viên tư vấn hoặc thông qua ứng dụng ở bước chọn phương thức giao hàng

2. Chính sách giao nhận

Sau khi Quý khách đặt hàng thành công, Halana sẽ tiến hành chuẩn bị hàng hóa, đóng gói và giao hàng. Nhân viên Halana sẽ không gọi điện thoại xác nhận tránh làm phiền Quý khách, trừ các trường hợp đặc biệt cần xác nhận lại như: hàng không có hoặc về chậm hơn dự kiến, cần phải đổi mặt hàng khác tương đương; các hàng hóa đặc thù, cần tìm hiểu rõ thêm nhu cầu của Quý khách để tư vấn sản phẩm phù hợp.

Đơn hàng của Quý khách sẽ được xác nhận qua SMS/zalo và giao trong khoảng thời gian từ 8h30 - 18h00, từ thứ hai đến thứ bảy (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) và theo thời gian dự kiến cho từng khu vực như sau:

Khu vực

Thời gian giao hàng dự kiến (chưa bao gồm chủ Nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)

Nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh

1 - 3 ngày

Các khu vực tỉnh lân cận Hà Nội và Hồ Chí Minh (ngoại trừ tuyến biển, đảo)

3 - 7 ngày

Halana sẽ cố gắng giao trong thời gian trên. Tuy nhiên, vẫn có những sự chậm trễ do nguyên nhân khách quan (lễ, tết, địa chỉ nhận hàng khó tìm, sự chậm trễ từ dịch vụ chuyển phát…), rất mong Quý khách có thể thông cảm vì những lý do nằm ngoài sự chi phối của chúng tôi.

3. Quy định về kiểm tra hàng hóa

Quý khách vui lòng trực tiếp kiểm tra hàng hóa để đảm bảo tính chính xác về chủng loại, số lượng cũng như các yếu tố ngoại quan khác của hàng hóa như bao bì, màu sắc, công suất v.v.. Nếu khách hàng không thực hiện đồng kiểm, Halana sẽ được miễn trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, chủng loại, ngoại quan hàng hóa, mặc định Quý khách đã đồng ý nhận hàng đủ và đúng theo yêu cầu.

*Một số lưu ý thêm:

Nếu Quý khách không thể có mặt trong đợt nhận hàng thứ nhất, Halana sẽ liên lạc quý khách để sắp xếp thời gian giao hàng, hoặc hướng dẫn Quý khách các phương thức khác để nhận hàng.

Nếu việc giao và nhận hàng không thành công do không thể liên lạc với Quý khách trong vòng 3 ngày kể từ ngày bắt đầu giao hàng, chúng tôi sẽ thông báo đến Quý khách về việc huỷ đơn hàng và hoàn trả cho Quý khách cụ thể như sau:

Trong trường hợp phát sinh giao hàng không thành công do lỗi của Quý khách (đặt nhầm sản phẩm, nhập sai địa chỉ nhận hàng, không thể liên lạc theo số điện thoại đã đặt hàng, thay đổi ý định,…), chúng tôi sẽ hoàn trả khoản tiền mà Quý khách đã thanh toán sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh do việc giao hàng không thành công.

Trong trường hợp phát sinh giao hàng không thành công do lỗi của Halana: chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ khoản tiền mà Quý khách hàng đã thanh toán.

Halana sẽ báo ngay đến Quý khách nếu có sự chậm trễ khi giao hàng, nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào, các khoản nợ, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc giao hàng trễ. Trong trường hợp này Khách hàng có quyền hủy đơn đặt hàng bị giao chậm.

Sản phẩm được đóng gói theo tiêu chuẩn đóng gói của Halana, nếu Quý khách có nhu cầu đóng gói đặc biệt khác, vui lòng báo trước cho chúng tôi khi đặt hàng và cho phép chúng tôi được tính thêm phí cho nhu cầu đặc biệt này.

Trong trường hợp Quý khách có nhiều đơn hàng được đặt gần nhau, Halana sẽ cố gắng gộp các đơn hàng và giao hàng một lần.

Chính sách đổi/trả và hoàn tiền

1. Thời gian áp dụng đổi trả:

Kể từ khi Halana giao hàng thành công

Sản phẩm lỗi / hư hỏng (Do nhà cung cấp hoặc do vận chuyển)

Sản phẩm không lỗi

Các sản phẩm được phép đổi/trả

7 ngày đầu tiên

- Đổi mới; hoặc
- Trả không thu phí

Không hỗ trợ đổi / trả

Ngày thứ 8 trở đi

- Không hỗ trợ đổi / trả
- Bảo hành theo quy định của Hãng/ Nhà sản xuất

2. Trả hàng và hoàn tiền:

 • Khách Hàng vui lòng gửi sản phẩm cần đổi trả về Halana theo hướng dẫn về cách thức gửi hàng.
 • Xin Khách Hàng vui lòng cho chúng tôi từ 3 - 5 ngày làm việc để đánh giá và xử lý yêu cầu đổi / trả hàng. Sau khi kết quả đánh giá cho thấy sản phẩm của Khách Hàng đáp ứng các quy định về đổi / trả hàng, chúng tôi sẽ thông báo kết quả và hoàn tiền lại cho Khách Hàng.
 • Phương thức hoàn tiền:
  1. Với các đơn hàng đã được thanh toán Online hoặc bằng hình thức chuyển khoản: Halana sẽ hoàn tiền lại vào tài khoản mà Khách Hàng đã sử dụng khi thanh toán.
  2. Với các đơn hàng đã được thanh toán bằng tiền mặt: Halana tiến hành hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng mà Khách Hàng lựa chọn và cung cấp cho Halana.
  3. Tuỳ thuộc vào thời gian xử lý của từng ngân hàng, thông thường có thể mất từ 3 – 10 ngày làm việc để tiền vào tài khoản ngân hàng do Khách Hàng cung cấp. Nếu Khách Hàng không nhận được tiền vào tài khoản sau 10 ngày làm việc, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi qua tổng đài CSKH 02.888.889.886. Chúng tôi sẽ liên hệ ngay với ngân hàng để nhờ kiểm tra và xử lý nhanh hơn cho Khách Hàng.
  4. Lưu ý: Halana sẽ có thông báo kết quả xử lý khi đã nhận được Sản Phẩm từ Khách Hàng gửi về. Xin lưu ý, Halana sẽ hoàn lại giá trị Sản Phẩm mà Khách Hàng đã thanh toán. Phí vận chuyển, phí lắp đặt, phụ phí và các khuyến mãi cộng thêm sẽ không được hoàn lại.

3. Cách thức gửi hàng về cho Halana

 • Kiểm tra điều kiện đổi trả hàng:
  1. Vui lòng chắc chắn rằng sản phẩm Khách Hàng yêu cầu đổi (trả) thỏa mãn điều kiện đổi trả hàng của Halana tại chính sách đổi/ trả và hoàn tiền.
 • Các bước thực hiện đổi – trả:
  1. Bước 1: Gọi điện qua hotline: 02.888.889.886 hoặc gửi email:cskh@halana.vn và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm cần đổi trả gồm:
   1. Mã số đơn hàng
   2. Tên sản phẩm
   3. Lỗi sản phẩm (mô tả chi tiết và kèm ảnh chụp/ clip nếu có)
   4. Nhu cầu cần hỗ trợ: đổi/trả/bảo hành
  2. Bước 2: Trong vòng 48h làm việc Sau khi nhận được yêu cầu đổi/trả/bảo hành, Halana sẽ hướng dẫn Khách Hàng cách thức gửi Sản Phẩm về cho chúng tôi.
  3. Bước 3: Gửi Sản Phẩm về Halana Khách Hàng vui lòng gửi Sản Phẩm qua đối tác giao hàng về Halana trong vòng 3 ngày làm việc kể từ nhận được hướng dẫn từ cuahang.halana.vn và gửi kèm:
   1. Hóa đơn bán hàng hoặc đính kèm giấy ghi chú có mã đơn hàng
   2. Hóa đơn giá trị gia tăng (nếu có)
   3. Phụ kiện đi kèm sản phẩm và tặng khuyến mãi kèm theo (nếu có)
  4. Một số lưu ý khi gửi hàng lại cho đối tác giao hàng:
   1. Đóng gói, chèn lót sản phẩm như ban đầu nhưng không niêm phong bề mặt thùng trước khi hoàn tất quá trình gửi hàng vì có thể đối tác giao hàng cần kiểm tra trước khi nhận hàng từ Khách Hàng.
   2. Lưu ý không dán băng keo trực tiếp lên hộp Sản Phẩm vì yêu cầu đổi/trả có thể sẽ bị từ chối nếu hộp Sản Phẩm bị hư hỏng.
   3. Liên hệ Hotline: 02.888.889.886 (8h - 18h từ thứ 2 - CN) khi có bất cứ khó khăn xảy ra trong quá trình làm việc với đối tác giao hàng.

Lưu ý: Sau khi nhận được Sản Phẩm mà Khách Hàng gửi về, Halana sẽ phản hồi và cập nhật thông tin trên từng giai đoạn xử lý đến Khách Hàng qua email và tin nhắn zalo. Quý khách vui lòng kiểm tra và theo dõi tình trạng đơn hàng qua các kênh trên.

4. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính sách đổi trả, hoàn tiền này cũng có thể được sửa đổi. Quý khách nên truy cập và kiểm tra trên Halana thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Halana có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính sách đổi trả, hoàn tiền này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính sách đổi trả, hoàn tiền này cập nhật trên Halana. Bằng cách tiếp tục sử dụng thực hiện giao dịch trên Halana sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính sách đổi trả, hoàn tiền này, Quý Khách biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

Hệ thống thanh toán trên website/ ứng dụng của Halana được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Halana đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Khi khách hàng thanh toán bằng các dịch vụ thanh toán trên website của Halana (thanh toán không dùng tiền mặt); Halana thu thập những thông tin sau:

 • Mã đơn hàng của khách hàng.
 • Giá trị đơn hàng (số tiền mà khách hàng thanh toán).
 • Thời điểm khách hàng thanh toán.
 • Mã tham chiếu đến giao dịch của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Halana không thu thập, lưu trữ các thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản, thông tin thẻ thanh toán, dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương. Các thông tin về thanh toán của quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật trên (các) Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin cá nhân này (sau đây gọi là “Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức Công ty Cổ phần Halana(sau đây gọi là “Halana”) tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và bảo đảm an toàn thông tin của các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là “Quý Khách”) tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website cuahang.halana.vn và/hoặc ứng dụng di động Halana trên các nền tảng di động (sau đây gọi là “Halana”) thuộc quyền sở hữu của Halana nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến Quý Khách.

Việc Quý Khách truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Halana được hiểu là Quý Khách đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách Bảo Mật này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách Bảo Mật. Tại từng thời điểm, Halana có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật. Halana sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật được sửa đổi, bổ sung và cập nhật trên website cuahang.halana.vn, những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi Halana đăng trên website này. Việc Quý Khách tiếp tục truy cập, sử dụng Halana được hiểu là Quý Khách đồng ý với nội dung Chính Sách Bảo Mật sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó.

“Thông Tin Quý Khách” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Quý Khách hoặc dựa vào đó mà Quý Khách được xác định, chẳng hạn như tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, địa điểm, hình ảnh, thông tin CMND/thẻ căn cước công dân, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình Quý Khách.

Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Halana bao gồm: Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của Quý khách … Đây là các thông tin mà Halana yêu cầu Quý khách cung cấp khi tạo tài khoản và/hoặc mua hàng hóa trên Halana, và để Halana liên hệ xác nhận khi cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho thành viên.
 • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Halana, Halana chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Quý khách, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Quý khách sẽ không được lưu giữ.
 • Halana cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Quý khách và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Halana về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ, mặt hàng mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
 • Quý khách sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin như tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Quý khách có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Halana về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Halana sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để:

 • Cung cấp các hàng hóa, dịch vụ và tiện tích đến Quý khách dựa trên nhu cầu và các thói quen của Quý Khách khi truy cập vào Halana; tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Quý Khách, xác minh danh tính Quý Khách;
 • Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của Quý Khách khi truy cập, đăng nhập, thực hiện giao dịch trên Halana;
 • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp hàng hóa, dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động. Xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán;
 • Gửi các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến sự kiện hoặc chương trình khuyến mại cho Quý khách.
 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hủy tài khoản người dùng của Quý khách hoặc các hoạt động giả mạo Quý khách.
 • Liên lạc, trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề với Quý khách trong những trường hợp đặc biệt.
 • Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;
 • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Halana có thể dùng Thông Tin Quý Khách để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Quý Khách (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê.
 • Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Halana và/hoặc chính sách của Halana tại từng thời điểm (nếu có).
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Halana.
 • Halana có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Quý khách khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Quý khách.

Thời gian lưu trữ thông tin

 • Thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi Quý khách có yêu cầu hủy bỏ hoặc Quý khách tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.
 • Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được bảo mật trên máy chủ của Halana và/hoặc đối tác cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho Halana.

Những cá nhân/ tổ chức được tiếp cận thông tin

Halana chỉ chia sẻ thông tin trong phạm vi cần thiết, như được quy đinh dưới đây theo Chính Sách Bảo Mât này. Các bên được chia sẻ Thông Tin Quý Khách phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách Bảo Mật này. Cụ thể:

 • Người kiểm duyệt thông tin đăng ký tài khoản, kiểm duyệt bài đăng;
 • Người xử lý vi phạm;
 • Trao đổi Thông Tin Quý Khách với các công ty khác trong tập đoàn kinh tế mà Halana là thành viên (“Tập Đoàn Kinh Tế”) và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Halana: Halana có thể chia sẻ Thông Tin Quý Khách cho các công ty thành viên của Tập Đoàn Kinh Tế, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Halana. Việc chia sẻ này giúp Halana có thể cung cấp cho Quý Khách các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Quý Khách có thể quan tâm. Trong trường hợp này, các công ty thành viên của Tập Đoàn Kinh Tế, các công ty liên kết và đối tác của Halana được cấp quyền truy cập Thông Tin Quý Khách, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.
 • Trao đổi Thông Tin Quý Khách các bên thứ ba là đối tác, đại lý của Halana: Halana có thể chuyển Thông Tin Quý Khách cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị, bộ phận xử lý thanh toán, hỗ trợ dịch vụ khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo. Halana cũng có thể trao đổi Thông Tin Quý Khách với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng, chống rửa tiền;
 • Trao đổi Thông Tin Quý Khách với những đơn vị kinh doanh khác mà Halana có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Halana sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.
 • Tiết lộ tài khoản và Thông Tin Quý Khách khi Halana tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của Halana hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của Halana, Quý Khách, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài các trường hợp nêu trên, Halana sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách khi phải tiết lộ Thông Tin Quý Khách cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Halana cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Quý Khách khi được sự đồng ý của Quý Khách.

Thông tin đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân trên cuahang.halana.vn hoặc ứng dụng Halana retail:

 • CÔNG TY CỔ PHẦN HALANA
 • Địa chỉ: 37 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền,TP. Thủ Đức, HCM
 • Điện thoại: 02.888.889.886
 • Email: cskh@halana.vn

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

 • Quý khách có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho Halana và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
 • Quý khách có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Halana thực hiện việc này. Nếu Quý Khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Quý Khách luôn có thể liên hệ với Halana để được hỗ trợ.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

 • Trong trường hợp Quý khách có nghi ngờ về việc thông tin cá nhân của Quý khách bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo tại chính sách bảo mật thông tin cá nhân này của Halana, Quý khách có thể gửi các khiếu nại và/hoặc thắc mắc này đến Halana thông qua email của bộ phận chăm sóc khách hàng làcskh@halana.vn hoặc số điện thoại chăm sóc 02.888.889.886.
 • Khi tiếp nhận những khiếu nại này, Halana sẽ xác nhận lại thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ cụ thể để giải quyết các khiếu nại/ thắc mắc của Quý khách. Quy trình giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy trình giải quyết khiếu nại chung của Halana tại https://cuahang.halana.vn/chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai.
 • Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với nội dung giải quyết khiếu nại của Halana, Khách hàng có thể gửi khiếu nại đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết.

Liên lạc: Nếu Quý Khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ Halana, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của Quý Khách theo hướng dẫn của Halana tại từng thời điểm. Nếu Quý Khách không muốn nhận thông báo trong website/ ứng dụng Halana từ Halana, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của Quý Khách.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, thông tin khiếu nại và nội dung cần hỗ trợ liên quan đến thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của chúng tôi..

Halana luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Quý khách liên quan đến giao dịch tại Halana. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Halana đề cao giải pháp thương lượng, hoà giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Quý khách vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Quá trình giải quyết khiếu nại được thực hiện qua các bước sau:

 • Bước 1: Quý khách khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ mua trên Halana thực hiện qua:
  1. Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: cskh@halana.vn
  2. Gọi đến Hotline: 02.888.889.886
 • Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng (CSKH) sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Quý khách trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Halana sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Quý khách giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
 • Bước 3: Halana có thể yêu cầu Quý khách cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Trong quá trình xử lý đơn hàng/khiếu nại nếu Halana phát hiện và đánh giá khách hàng có hành vi lạm dụng các điều khoản khuyến mãi trong quá trình đặt hàng trên Halana thì Halana sẽ có trách nhiệm thông tin cảnh báo đến khách hàng, nếu trong trường hợp khách hàng vẫn tiếp tục hành vi vi phạm này, Halana có quyền từ chối xử lý đơn hàng/khiếu nại của khách hàng.